WEB DÜZENLEYEN

MEHMET YALÇINKAYA
Dernek Logosu
Üyelik Girişi
İŞ İLANLARI
Dernek Sosyal Hesapları
E.Mail Adresi

 RESİM  ve  YAZI

karatekindernek@gmail.com

GÖNDERİNİZ

Aidatlar

AİDATLAR
Sayın  Dernek  Üyeleri
Derneğimiz
Üye  Aidatlarını  Biriktirmeden
Ödemeye  Çalışalım

LAKAPLARIMIZ


KÖYÜMÜZ LAKAPLARI
 
YOSİFLERCEMALLERÖĞRETMENLERAYAŞGİL
KITLIKCIGİLHOCAGİLLERUZUNMEHMETGİLÇIYNAKLAR
ADEMLERPAŞAGİLLERTÜLİGİLLERCEMALLER
ADELERESKİCİGİLKELŞABANLARSİYREKLER
ABDURAMANLARFAZLININOĞLUGİLKOCAHASANGİLSÜSLÜGİLLER 
ALİBEYGİLLERFİYZİGİLLERKOCAMANLARSİVİRCUKLER
ALOLARGAZYACIGİLKOCAMUSTAFAGİLŞAMBALAR
AVCİGİLGEMİCİGİLKOCARECEPGİLŞEKERALİGİL
AYYENGİLGİTLİKCİGİLKORELİGİLŞİBOLAR
BACAKGİLGÜZELALİGİLKÖRMEHMETLERTABANCALİGİL
BABALIKLARGÜDÜKLERKÖSEGİLLERTALAŞGİL
BIRBIRLARGÜLMEZLERLÜLÜKLERTAVUZGİL
BÖLÜMÜGİLLERHOCAGİLMALAKGİLLERTEPTİLLER
BURNUEĞRİLERHALİPLEMGİLLERMANDIRALARTOPALGİL
BÖREKLERHARARCİGİLLERMANDACİGİLTOPAHMETLER
BOZANNİGİLHAŞİMLERMEHMETÇAVUŞGİL TOMAFİLLER
ÇIYNAKLARHİDAYETLERMİSTOLARTOSUNLAR
CİMBEKLERİREYİZGİLLERNALBANTLARTURCUCULAR
ÇAMAHMETGİLİPEKGİLPARTİLERTOYGACİGİL
ÇAKIRGİLİZETİN ŞABANGİLPATDİGİLTOPCUGİL
ÇİLLİ OSMANGİLİZAGİLLERPORSUKCUGİLYAĞBOGİLLER
ÇİLLİLERISMAKLARRASİMLERYAHYALAR
ÇOLAK ALİOSMANGİLKARAALİGİLSALİMLERYAVERLER
DELİALİGİLKARACAGİLSAPUKLARYORGANCİGİL
DİKENLİGİLKARGALARSARSUKLARYİRMENLER
EMİRELLERKELALİGİLLERSERTALİGİLZALİFLER
 KOCAÖMERLERPAŞAGİLLER ZİLLİKÜLAHGİLZÜHTÜHOCAGİL
KÜCCÜAHMETGİL (Yaverler): Hasanın oğlu biraz kısa olduğu için Küccüahmet denilmiş.
    
SARI ÇAVUŞGİL: Sarı Hasan askerde çok nanlı bir çavuşmuş, ondan dolayi Sarı Çavuşgil denilmiş.
    
GEMİCİGİL: Gemici dedenin adı Mehmet idi.Kardeşi İstanbuldan denizci (Gemici) çeketi alıyor
    
onuda köye gönderiyor. Mehmet dede de gemici çeketini sırtına giyiyor.Lakap ordan kalma.
    
HARARCİGİL: Çankırı Işıklı sokakdan Karatekin Köyüne (Yırköye) hoca olarak geliyorlar ve köyde
harhar dokurlarmış, lakap ordan kalma. Haracigil ve Ateşler ordan türeme. 
    
AVCIGİL:  Avcı Mustafanın kardeşi Şaban dede zamanında hakiki avcı, lakap ordan kalma. 
    
YOSİFLER: Yosif dede Çankırıdan gelmiş, lakabı oradan gelme. 
 
TÜLÜGİL: 1915 den evvel Hüseyin dede Ankara yolunda Tekebeli karşısındaki Babas Köyünden   
    
gelmiş sırtı çok tüylü olduğu için koyun kırtlığı ile sırtını kırkmışlar ve lakap Tülügil kalmış.
    
CEMALLER: Çankırıdan gelme. Cemaller ve Aşıkmuslular Cemal Dededen türeme.
    
MANDIRALAR:  Nazırenın babası mandıracılık yapardı.Hüseyin (Çotalak Dede) Kayıçividen gelme 
    
TALAŞGİL: Muharemin babası camiye geç kalmayayım diye cebine kelem dolması doldurmuş
 
yolda yerim diye dolmada camide uğulunce talaş gibi oldu demiş. Lakap ordan kalma.
    
YORGANCIGİL: Rahmetli Hüsnü yeni yetme iken Yusuf Çelik (bacak) ile ata yadigarı güreşi sık sık
yaparlarmış, Yusufun Hüsnüye gücü yetmeyince demişlerki sen niye böyle tutmadın böyle 
sıkmadın adam seni yorgan gibi sarınca bırakmıyor. Lakap ordan kalma.
    
TABANCALIGİL: 1900 yıllarında Abdullahın babası İstanbulda çalışırken bir tabanca alıp
köye döner. Tabancalı ordan kalma. Abdullanın annesi Ildızım Köyünden.
    
ÖĞRETMENLER: İsmail Emir 1950 - 1957 yılları arasında İkiçam Köyünde ve Karatekin Köyünde 
eğitmenlik yapmıştır. Lakap ordan kalma.
    
LÜLÜKLER:  Davar güderken bu lakap takılmış.
 
TÜRKOĞLU SÜLALESİ: Bocutlardan sürüp gelme (çotura)
    
KAPAKLILI İMAMGİLDEN:  Çıynaklar, Şerafettingiller, Babalıklar, Balcılar, Yorgancılar türemiş.
    
KAYALAR:  Çeçenlilerden türeme.
    
ÇAM SÜLALESİ: Köselerden türeme.
    
KÜTÜK SOYADI: Kütük uşaklarından sürüp gelme.
    
ARILAR: Çukrandan Arapoğullarından türeme.
    
AYYANLAR (Ayyangiller) : 40 yıl muhtarlık yapan demektir.Altuntoplar, Çelepler ve Toplar    
HOCAGİL: Demiralaylar Hacı oğullarından türeme, Demiralay soyadı; Osmanlının son zamanlarında 
Ispartada askeri Demir alayı kuruluyor, bu oalay Türkiyeyi dış saldırılardan koruyor, oradaaskerlik
yapanların soyadları Demiralay olarak yazılıyor.
    
AKBAŞLAR ( Kıtalar ): Kıta Bayram İstanbulda kayıkçılık yaparken Alpsarılı Katırcı namındaki kayıkcı 
arkadaşı sıra Bayrama gelince Kıla Bayramda demiş ve Kıla Bayram kalmış.
    
AKBAŞLAR (Kanangil): Kenan dededen sürüp gelme, dilde yozlaşma olmuş.
***** Çilliler, Açıkgözler ve Kökçınarlar bir kabile.
***** Ademler, Coşkunlar ve Adıgüzeller Sofudan gelme. Sofu Dededen türeme.
    
MAŞMAŞLAR:  Cücü Ömerlerden türeme. Çiçekler, Tekeraslanlar, Buraklar, ve Çilingirler bu sülaleden 
başlar. Çilingirin bir tarafı Maruf da Çentekler.
    
KARABÖLLER: Alpsarılı Ahmet gilden türeme.
 
ÇIYNAKLAR:  Kayıçividen gelme, babası İbrahim eşi Hatice Balcılar.
    
ISMAKLAR: İsmail ismi halk tarafından İsmak olarak dilde yozlaşmış. İsmailin oğlu Ahmet 
( Topal Ahmet) çok güçlü iyi pehlivanmış topal oluşu çok küçükken güçlü olduğu için askara gitmeyi 
kendi Yunan Harbinde çok Yunan öldürdüğü anlatılır. Askerde sığınakdan karşıya atlarken sığınakdaki 
askerin süngüsü bacağına saplanır ve o yarayı çok çeker bacak topal kalır.Köyde evlenir. Cemile abla olur o İsmail Baş ile evlenir. İsmak dedenin yakınları Yirmenler, Şerifhocagil, Kıtalar ve Uzun Mehmetler.
    
AYAŞGİL: Karaş Dedenin ismidir.
    
SOYDAŞLAR: Hicri 1316 Belber Ali, babası Yavaali, babası Goca Ömer oğlu 1200 …...
    
YABOGİL: Yakup Oğulları halk dilinde yozlaşmış.
    
ESKİCİGİL: Marufdan Ali, Ildızımdan babası Ali gelme ayakkabıcı tamircisi idi. Eskicigil denildi.
    
MALAKGİL:  Malka Koca Ilgazdan gelme Malak Kocanın oğlu Halil onun kızıdan 6 kız olmuş, Hocagil
Tıkırdaklar, Beberaligil, Büyükhocagil ve Sarıçavuşgilin nesli buradan türeme,
Lakap, Malak Dedenin Ilgaz Kızılırbıkdaki namı imiş.
    
KARGALAR: Yosif dede gençliğinde köyde o dönemde kara Karga ve cile Karga dediğimiz Kargaların
yumurtalarını çok toplarmış bundan dolayı bu lakap kalmış. Odevirde devlet para karşılığı Karga 
yumurtası toplatırdı. Kargalar, Gafuroğullarından gelme Kökçınarlar, Gafurlar.
    
İZZETGİL: İzzet dede lakabından gelme.
    
KITLIKCIGİL: Sarı Mustafa Çavuşlu hanıma bu yıl kıtlık vuruyor demiş. Lakap ordan geliyor.
    
YAHYAGİL: Yahya dedenin annesi Ünzile, Yahya dedenin eşi Ilgazlı Mıntaze , oğlu Mehmet Şahin,
Yahya dedenin ikinci eşi Emine ( çente) oğlu İsmail Şahin.
 
*****  Selahattin Kütük Hoca genliğinde yeni çokan traktörlerden alır, çok meraklı çiftçiliğe, Çankırıya 
giderken fazla gaz verir eksözden çok duman çıkar bunu gören Ali Saray, Karaduman der öylece
lakab ordan kalır.
    
CELEPLER: Kastamonudan hayvan alp sattığı için bu lakabı almış.
    
SİYREKLER: Karatekine, ILGAZ Kızılırbıkdan çoban olarak gelen Mehmet (cücümen) den. Aydınlar,
Karamanlar, Efeler ve Kılıçlar bunların anaları Malak Hocanın kızıdır.
 
DELİ SÜLEYMANGİL: Karaca Ahmetden, Yankılıçlar ve Başyiğitler.
 
GÜDÜKLER: Araplar sülalesinden, Arılar ve Korkmazlar
    
İPEKLER: Çardaklıdan İbrahim Çağlayan'dan
    
TOPLAR: poşnaklardan türeme
    
BÖLÜMÜKİNİLER:  Bölük Komutanı demek, Battallar Osman Oğullarından.
    
DELBERGİL:  Sarı, Sarıkayalar, Karakayalar, Karakaşlar kabilesinden gelme.
    
YİRMENLER:  Mahmutlardan, Ülker ve Akbaşlar bir kabile.
 
KÖSEGİL: Ahmet Çamın babasından gelme (köse dede) Çamlar ve Saraylar bir nesil.
 
YILDIZLAR: ( Dobacıgil ) Abdal oğullarından Murat oğlu Ali Osman Yıldız.
 
ÖZYURTLAR: Veligilden devam ediyor. Şakir Kütüklerden Behiye Yenice Köye gidiyor ve orda evleniyor
ondan Şakir oluyor. Sonra Karatekine geliyor.
    
BOZANNIGİL: ( Eraslanlar) Anneleri Bozandan Sofu Dedeye gelmiş, Kayalar oradan çoğalmış.
 
UZUNMEHMETLER: (Parlaklar) Şükrü beyin kız kardeşi Kayıçiviye gelin gidiyor. Babası ölünce 
Şükrü bey yeğenini ( uzun Mehmet) Karatekine getiriyor.
 
SÜSLÜGİLLER ( Kel Nurettingiller) : Rahmetli Nurettinin Babası Mehmet Ağa gençliğinde üstüne başına çok değer verip süslü giyinirmiş, süslügiller lakabı ordan kalma                                                        Hazırlayan:  MEHMET YALÇINKAYA


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam85
Toplam Ziyaret455087
Ç A N K I R I
ETKİNLİK TAKVİMİ
SMS ÜCRETİ
DUYURU
ÜYELERİMİZE
CENAZELER DIŞINDA
ÇEKİLEN  SMS  ÜCRETLİDİR
DÜĞÜN, SÜNNET, MEVLÜT
BENZERİ ETKİNLİKLERDEN
100  TL
SMS  ÜCRETİ
ALINMAKTADIR